Всі записи автора admin

Таблиця простих чисел від 2 до 1000

Просте число — це натуральне число, яке має рівно два різних натуральних дільники (лише 1 і саме число). Решту чисел, окрім одиниці, називають складеними. Таким чином, всі натуральні числа, більші від одиниці, розбивають на прості і складені. Теорія чисел вивчає властивості простих чисел.

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37
41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89
97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151
157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223
227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359
367 373 379 383 389 397 401 409 419 421 431 433
439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499 503
509 521 523 541 547 557 563 569 571 577 587 593
599 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659
661 673 677 683 691 701 709 719 727 733 739 743
751 757 761 769 773 787 797 809 811 821 823 827
829 839 853 857 859 863 877 881 883 887 907 911
919 929 937 941 947 953 967 971 977 983 991 997

Піраміда із куль

Задача для 5-го класу

Коні, підкови та чоботи

Кілька років тому у соціальних мережах вирували пристрасті навколо однієї, скажемо так – дитячої, задачі про коней, підкови та чоботи.

Умова задачі зрозуміла з малюнка. Найбільш популярні відповіді були такі: 44, 22, 16 та 13.

А яка ваша відповідь?

Урок геометрії 2 лютого 2018 року

Тема уроку: Обчислення об’ємів тіл обертання

Мета: Узагальнювати та систематизувати знання учнів з теми. Застосовувати одержані знання в нових умовах. Розвивати логічне мислення, тренувати пам’ять, формувати чітку математичну мову, виховувати вміння працювати в колективі, толерантність. Активізувати мисленневі операції аналізу, синтезу, виховувати культуру спілкування

ТИП УРОКУ : КОМБІНОВАНИЙ

Хід уроку:

І. Організаційний момент. Повідомлення теми, мети, задач уроку, мотивація навчальної діяльності. « перед людиною є три шляхи до пізнання: шлях мислення – найбільш благородний. Шлях наслідування – найбільш легкий, шлях особистого досвіду – найважчий» (Конфуцій, китайський філософ)

ІІ. Активізація знань учнів

  1. Перевірка домашнього завдання – три учні біля дошки
  2. Відтворення і корекція опорних знань:
  • Співвідношення між сторонами і кутами у прямокутному трикутнику;
  • Теорема синусів;
  • Площа трикутника – формули;
  • Теорема Піфагора;
  • Площа сектора; кут між прямою і площиною;
  • Об’єми тіл обертання

ІІІ. Розв’язування задач:

1. Основа прямої призми – рівнобедрений трикутник з кутом  при основі. Діагональ бічної грані, що містить бічну сторону основи, дорівнює d і нахилена до площини основи під кутом  . Знайти об’єм циліндра, описаного навколо призми

Необхідно знати: Властивості рівнобедреного трикутника; співвідношення між сторонами і кутами у прямокутному трикутнику; кут між прямою і площиною; властивості вписаних і описаних фігур; радіус кола, описаного навколо трикутника, теорема синусів, об’єм циліндра

2. Сторони трикутника 13 см, 14 см і 15 см. Він обертається навколо прямої, що містить середню з його сторін. Знайти об’єм тіла обертання

Необхідно знати: Аналіз форми одержаного тіла, формули для обчислення площі трикутника, об’єм конуса

3. Висота конуса 6, розгорткою бічної поверхні цього конуса є сектор з центральним кутом 1200. Знайти об’єм конуса. У відповідь записати \frac{V}{\pi}

Необхідно знати: Теорема Піфагора, площа сектора, довжина кола.

  1. IV. Узагальнення і систематизація одержаних знань:

– я навчився…

– мені було важко..

-Мені було цікаво …

  1. V. Домашнє завдання: Повторити: &33,27, виконати №№ 1310, 1312, Готуємося до ЗНО.

VI. Аналіз домашнього завдання