Олімпіада з математики та української мови

1.01.2019 р. в Охтирській ЗОШ № 1  Харківським Аерокосмічним університетом  ім. М. Є. Жуковського відбулась  олімпіада з математики та української мови, в якій взяли участь 31 учень шкіл міста. Щорічна олімпіада при цьому університеті дає можливість випускникам шкіл одержати додаткові 10 балів при вступі до вузу, а також перевірити свої знання з математики і мови. Олімпіаду проводив професор університету Сухобрус Анаталій Андрійович та вчителі школи № 1.

ВИКОРИСТАННЯ ППЗ GEOGEBRA НА УРОКАХ ГЕОМЕТРІЇ В СТАРШІЙ ШКОЛІ

Під час зимових канікул в ЗОШ № 1 м. Охтирка відбулося чергове засідання творчої групи вчителів математики міста. Цього разу обговорювалося питання використання інформаційно-кому­нікацій­них технологій під час вивчення математики. Засідання відбулося в на базі кабінету інформатики школи і відкрила його керівник методоб’єднання Наталія Іванівна Кулик. У своєму вступному слові вона повідомила, що розвиток ІКТ призвів до появи нових підходів до освітніх технологій і ми не маємо права стояти на узбіччі прогресу.

Пошук сучасних та ефективних форм і методів навчання математики – процес не тільки закономірний, але й необхідний. В умовах гуманізації освіти навчання має бути спрямоване на формування сильної особистості, спроможної зробити власний вибір і взяти на себе відповідальність. Саме тому особливу увагу слід приділяти таким формам занять, протягом яких активізується навчально-дослідницька діяльність кожного учня. До розв’язання завдання планування та проведення таких занять можна, на нашу думку, успішно залучати інформаційно-комунікаційні технології.

Світова практика впровадження комп’ютерних технологій в освітній процес свідчить про наявність ґрунтовних досліджень, пов’язаних із розробкою та впровадженням педагогічних програмних засобів у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів. Але з різних причин використання систем динамічної математики, розроблених в інших країнах (Cabri Geometry, GeoGebra, Geometer’s Sketchpad (GSP), Kig, KSEG, GEONExT тощо), є несистемним. Потребує подальшого дослідження питання ефективного використання педагогічного програмного засобу системи динамічної математики (СДМ) GeoGebra в шкільній математичній освіті.

Метою нашої зустрічі є ознайомлення з практикою використання математичної програми GeoGebra на уроках математики, зокрема, при вивченні геометрії в старшій школі.

GeoGebra є вільно поширюваним програмним засобом, до складу якого внесено системи динамічної геометрії та комп’ютерної алгебри, електронні таблиці та інші компоненти. На відміну від інших програм для динамічного маніпулювання геометричними об’єктами, ідея GeoGebra полягає в інтерактивному поєднанні геометричного, алгебраїчного та числового моделювання змісту задачі, що дозволяє організувати цілеспрямоване спостереження за взаємозв’язком величин, надає можливість експериментально перевірити гіпотезу, яка виникає при такому спостереженні.

Використання сучасних середовищ динамічної математики у процесі навчання геометрії допомагає динамічно варіювати вихідні математичні об’єкти для візуалізації їх властивостей, інтерактивно змінювати параметри змодельованого об’єкта. Учень спостерігає просторові об’єкти та їх комбінації в різних ракурсах, встановлює співвідношення між елементами, які необхідні для розв’язання задачі.

Звертаючись до об’єктів реального простору, учні зіставляють кожній основній геометричній фігурі сукупність її натуральних моделей, вивчають елементи таких моделей на наочно-інтуїтивному рівні. Такий підхід сприяє накопиченню геометричного досвіду, спрощує процес перетворення конкретних образів у абстрактні поняття, що є базою для узагальнень при формуванні міцних і глибоких знань. Так, при вивченні на уроках геометрії в 11 класі тіл обертання та багатогранників доцільно продемонструвати їх побудову в середовищі GeoGebra для кращої просторової уяви таких об’єктів. У багатьох учнів, як свідчить досвід, виникають труднощі з уявою просторових об’єктів на відміну від фігур на площині. У середовищі GeoGebra є можливість не лише подати тіло у тривимірному просторі, але й отримати його розгортку на площині.

Розглянемо алгоритм побудови трикутної призми у середовищі GeoGebra. Для побудови трикутної призми необхідно виконати такі дії:

  1. відкрити середовище GeoGebra;
  2. в панелі Меню обрати Вид – Полотно 3D, після чого у правій частині вікна з’явиться просторова система координат;
  3. в панелі Інструментів обираємо побудову необхідного багатогранника, або спочатку будуємо основу призми – трикутник в декартовій площині, а далі обираємо Витиснути призму або циліндр (рис. 1). Після побудови призми можна зробити її розгортку, використовуючи інструмент Розгортка (рис. 2).

Рис 1. Побудова призми в GeoGebra

Рис 2. Розгортка призми в GeoGebra

Побудови багатогранників та тіл обертання в середовищі GeoGebra допомагає учням успішно здійснити самостійне дослідження та отримати власні результати. Яскрава графіка та динаміка об’єктів підсилюють зацікавленість учнів до опанування навчальним матеріалом.

Таким чином, використання у навчальному процесі системи динамічної математики GeoGebra є одним із перспективних напрямків підвищення ефективності навчання математики учнів старшої школи.